Archiefinrichting

Archiefinrichting is een vak. In een tijd waarin de digitale omgeving leidend lijkt te worden en er minder aandacht is voor papieren opslag van documenten wordt specialistische kennis van archiveren schaars. Kennis van de manier waarop archiefruimten het beste kunnen worden ingericht wordt ook schaarser. UniCompact heeft meer dan 40 jaar ervaring met het inrichting van archiefruimtes en archiefbewaarplaatsen. Tot onze klantenkring behoren aansprekende namen als het Nationaal Archief, Doc-Direkt (de overheidsinstantie die belast is met het archiefwezen), meerdere regionale , en gemeentelijke, archieven en talloze ondernemingen, kennisinstellingen en non-profit organisaties.

UniCompact levert niet alleen archiefinrichting, maar ondersteunt in het planningstraject en adviseert vrijblijvend over de beste toepassingen met inachtname van relevante wet- en regelgeving.

Meer weten? Neem contact met ons op op 055-3689549 of kijk rond bij onze referenties, producten, en in de kennisbank

Archiefinrichting met rails in de vloerAandachtspunten archiefinrichting

Waar moet u zoal over nadenken voordat u overgaat tot inrichting van een archiefruimte of archiefbewaarplaats?

We geven u een aantal punten die relevant kunnen zijn:

  • Wat ga ik precies opbergen? (maatvoering, gewicht, hoeveelheid)
  • Is er regelgeving van toepassing? (Bewaartermijnen, vernietingsbeleid, digitalisering, regeling bouw en inrichting van archiefruimten)
  • Welke ruimte  heb ik beschikbaar voor de inrichting?
  • Hoeveel groei of krimp kan ik de komende jaren verwachten?
  • Wat is de raadpleegfrequentie van de archiefstukken in het archief?
  • Is een statisch archief of een verrijdbaar archief de beste oplossing? (hierin kunnen wij u adviseren)
  • Als ik kies voor een verrijdbaar archief, wil ik dan de rails in de betonvloer, of erboven met een zwevende opdekvloer?
  • Mag die opdekvloer van hout zijn, of is emissievrij een vereiste
  • Welke hoogte heb ik beschikbaar?
  • Wat is de  maximale stellinghoogte voor mijn medewerkers om goed te kunnen werken?

Dit zijn slechts enkele vragen die aan bod komen tijdens een gesprek met ons over archiefinrichting. Op basis van dit gesprek bepalen wij de ideale inrichting voor u en samen met u. Een efficiënt ingerichte archiefruimte levert lagere kosten en een hogere efficiency op.

Meer weten over archiefinrichting?

Vul onderstaande formulier in en wij nemen spoedig contact met u op.