ELLcam elektronisch pincodeslot – mastercode wijzigen

Na aanschaf en voor het eerste gebruik van het ELLcam elektronisch pincodeslot raden wij u sterk aan de fabriekscode te wijzigen. Alle wijzigingen in de code moeten worden gedaan als de deur geopend is. De mastercode kan alleen worden gewijzigd als het slot is ontgrendelen met de oude mastercode.

Scheeres Ell-Cam cijferslot

Wijzigen van de 1e mastercode en de 2e mastercode:

  • Druk op “ON” totdat het groene lampje verschijnt. Een geluidssignaal bestaande uit 3 oplopende tonen klinkt en gelijktijdig knippert het groene lampje.
  • Begin binnen 5 seconden met het invoeren van de mastercode. Bij de invoer van elk cijfer klinkt een enkel signaal en het groene lampje knippert.
  • Draai de knop binnen 5 seconden in geopende positie. Het slot is ontgrendeld en het rode controlelampje brandt 5 seconden.
  • Toets nu de nieuwe 6-cijferige mastercode in terwijl het rode lampje brandt. Bij elke toets die u indrukt verlengt de tijd met 1 seconde. Na de invoer van het laatste cijfer hoort u 3 aflopende tonen en het rode controle lampje gaat uit. De nieuwe mastercode is geaccepteerd.
  • Na het wijzigen van de mastercode dient u het slot te vergrendelen met een pincode naar keuze. Controleer of het slot kan worden ontgrendeld met de nieuwe mastercode en sluit daarna de deur.