Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis

12 kilometer patientendossiers in Röntgenmappen

Over het Tweestedenziekenhuis

Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) is een (boven)regionaal, topklinisch opleidingsziekenhuis in de regio Midden-Brabant.

Landelijk staat het ETZ bekend om haar expertise op het gebied van zware Traumatologie en Neurochirurgie en bovenregionaal op het gebied van Cardiologie, Orthopedie en Interventieradiologie. Ook heeft het ziekenhuis bijzondere aandacht voor de ouder wordende mens.

De Opgave

Het Tweestedenziekenhuis is een zeer modern ziekenhuis dat waar mogelijk gebruik maakt van de digitale mogelijkheden die er zijn, dus ook voor wat betreft de röntgenfoto´s. Dat neemt niet weg dat er een omvangrijk archief met patientendossiers is dat af en toe geraadpleegd dient te worden. Voor de opslag van 12.000 strekkende meter röntgenmappen zocht het ziekenhuis een kostenefficiënte opslag. Aangezien de raadpleegfrequentie laag is, en de meeste raadplegingen niet urgent zijn, opteerde het ziekenhuis voor een depot buiten de muren van het ziekenhuis. Hiermee kwam kostbare ruimte binnen die ziekenhuismuren vrij voor diensten die op dat moment meer toegevoegde waarde boden.

Scheeres bedacht een oplossing in verrijdbare stellingen waardoor de opslag nog verder verdicht werd, en de totale opslagkosten nog verder naar beneden gebracht konden worden.

Het Resultaat

De toepassing van versterkte zippelstangen met een draagvermogen van 70 kilogram, zonder dat de stang teveel doorbuigt, was de basis van de oplossing.

Met 7 rijen röntgenmappen boven elkaar, en verrijdbare stellingen van 12 meter lengte (!) leveren een capaciteit op van bijna 175 strekkende meter Zippelmap in 1 stelling.

Totaal is genoeg capaciteit voor 12 kilometer map geplaatst, waardoor het Ziekenhuis ruimschoots in haar behoefte kan voorzien.

Ter indicatie: bij een mapbreedte van gemiddeld 15 mm., is er capaciteit voor 800.000 archiefmappen.

Meer informatie?

Wenst u meer informatie? Heeft u liever een vrijblijvend gesprek met één van onze adviseurs? Neem dan contact met ons op en bel 055 368 95 49 of gebruik het contactformulier.

CONTACT
Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Logo
Opdrachtgever: Elisabeth Tweestedenziekenhuis
Website: www.etz.nl
Oplevering: 01-11-2005
Services: Verrijdbare stellingen

Plaats een reactie op dit artikel