ELLcam elektronisch pincodeslot – mastercode gebruik

Na aanschaf van het ELLcam elektronisch pincodeslot raden wij u sterk aan de fabriekscodes te wijzigen. Alle wijzigingen moeten worden gedaan als de deur geopend is. De mastercode kan alleen worden gewijzigd als het slot is ontgrendeld met de oude mastercode.

Scheeres Ell-Cam cijferslot

Ontgrendelen met behulp van de 1e mastercode:

De 1e mastercode wordt alleen gebruikt in noodgevallen, indien de gebruikerscode onbekend is.

  • Druk op “ON” en hou deze ingedrukt totdat het groene lampje gaat branden. Een geluidssignaal bestaande uit 3 oplopende tonen klinkt en gelijktijdig knippert het groene lampje.
  • Begin binnen 5 seconden u met het invoeren van de oude mastercode (de fabriekscode is 1,2,3,4,5,6). Bij de invoer van elk cijfer klinkt een enkel signaal en het groene lampje knippert.
  • Draai de knop binnen 3 seconden in geopende positie. Het slot is ontgrendeld en het rode controlelampje brandt 10 seconden. Na 10 seconden gaat het rode lampje uit en is het ELLcam slot vergrendeld in de geopende positie. U kunt het sluiten met een ongespecificeerde klantcode.

 

Ontgrendelen met behulp van de 2e mastercode:

Met de 2e mastercode kunt u het slot ontgrendelen met behoud van de gebruikte PIN-code.

  • Druk op “ON” totdat het groene lampje gaat branden. Er klinkt een geluidssignaal bestaande uit 3 oplopende tonen. Gelijktijdig knippert het groene lampje.
  • Begin binnen 5 seconden met het invoeren van de 2e mastercode (de fabriekscode is 6,5,4,3,2,1). Bij de invoer van elk cijfer klinkt een enkel signaal en het groene lampje knippert.
  • Draai de knop binnen 3 seconden in geopende positie. Het slot is ontgrendeld en het rode controlelampje brandt 10 seconden. Na 10 seconden gaat het rode lampje uit en is het slot vergrendeld in de geopende positie.
  • Om het slot te vergrendelen en de PIN-code te bewaren, toets op de “ON”-toets totdat het groene lampje gaat branden; toets dan de 2e mastercode in en draai de knop in de gesloten positie.

 

Hoe u de (fabrieks-)mastercodes kunt wijzigen vindt u hier.