Normen kleedkamerinrichting voetbal

Vrijwel iedere sport in Nederland, of die nu binnen of buiten wordt beoefend, heeft een landelijke bond. Binnen die bond zijn er vaak bestuursorganen die zich bezighouden met het facilitaire beleid rondom de verenigingen die zijn aangesloten bij die bond. Vanuit die bestuursorganen worden handreikingen opgesteld voor de bouw en inrichting van nieuwe en bestaande sportfaciliteiten. In dit artikel een overzicht van de normeringen die gelden voor de inrichting van kleedkamers en andere ruimtes binnen een voetbalvereniging.

Ruimten voor sporters

Laat deze ruimte van buitenaf bereikbaar zijn. Dit kan zowel rechtstreeks als via een centrale gang waar de kleedkamers op uitkomen. Zijn de kleed-/wasruimten rechtstreeks van buitenaf toegankelijk? Hou dan rekening met inkijk en het optreden van tocht.

Afmeting kleedruimten

Aanbevolen grootte: 15 dan wel 24 vierkante meter, exclusief wasruimte. De eerste afmeting is gebaseerd op vijftien volwassen personen. Hierbij is echter géén plaats voor dubbel gebruik, zoals twee pupillenteams met ouders of grote trainingsgroepen. Evenmin voor bijvoorbeeld een massagetafel. Kan de vereniging bij renovatie of nieuwbouw ook een aantal grotere kleedlokalen realiseren, dus van zo’n 24 vierkante meter, dan is dat een goed idee.

Kleinere kleedruimten

Een gangbare afmeting van een kleedruimte, uitgaande van vijftien volwassen personen per elftal, is dus minimaal 15 vierkante meter. Dat van een wasruimte, inclusief toilet en wastafel, minimaal 10 vierkante meter. De minimale en tevens optimale breedte van de kleedruimte is 3 meter. De ideale maten voor een kleedruimte met een oppervlak van 15 vierkante meter zijn dus 3 bij 5 meter.

Grotere kleedruimten

Selectie-elftallen bestaan doorgaans uit méér spelers en begeleiders. Zij hebben al gauw een kleedruimte nodig van tenminste 20 vierkante meter, ofwel ongeveer 3 bij 7 meter. Omdat hier vaak ook een massage- of behandeltafel moet kunnen staan, is genoemd oppervlak wenselijk van 24 vierkante meter, ongeveer 3 bij 8. Ga voor de wasruimte in deze situatie uit van 12 vierkante meter.
Grotere kleedkamers van 24 vierkante meter kunnen bovendien gelijktijdig worden gebruikt door meerdere teams.

Handig bij drukte

Vertrekpunt is dat elk team kan beschikken over een vrije kleedruimte. Structureel dubbel gebruik is ongewenst, alleen al met het oog op teambesprekingen binnen eigen gelederen. Maar als het eens erg druk is, kan de vereniging de grote kleedkamer incidenteel toch ruimer inzetten. Zoals soms voor meerdere E- en F-teams tegelijk en/of wanneer ouders willen meehelpen bij het omkleden.

Banken in de kleedkamer

Plaats de banken in de kleedruimte vrij van de vloer. En minimaal 2 vaste kledinghaken per persoon. Een goede keus zijn stalen steunen aan de wand en splintervrije zitdelen.
De bank in de kleedkamer is bij voorkeur tenminste 9 meter lang. Richtlijn: per persoon 0,6 meter en minimaal één zitplaats.

Niet vergeten!

De scheidsrechter: tenminste één aparte kleedruimte voor scheidsrechters, of één voor dames en één voor heren. Plaats ook hier vaste banken vrij van de vloer, bevestig vaste kledinghaken en een spiegel. Een tafeltje, of iets soortgelijks, is voor de scheidsrechter handig wanneer hij/zij iets op moet schrijven.
Maken meerdere personen tegelijk gebruik van de scheidsrechtersruimte, breng dan kluisjes aan. Zorg er hoe dan ook voor dat deze ruimte goed afsluitbaar is, in verband met diefstal en veiligheid.

Meer info

Kwaliteitsnormen club/kleedgebouw KNVB

Normen scheids- en docentenkleedruimte